Індивідуально - авторські новотвори у творчості Григора Михайловича Тютюнника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Предметом дослідження стали структурно-семантичні та граматичні особливості індивідуально-авторських новотворів, особливості їх функціонування у творчості Григора Тютюнника. Предметом исследования стали структурно-семантические и грамматические особенности индивидуально-авторских неологизмов и особенности их функционирования в творчестве Г. М. Тютюнника. The subject of the study were structural-semantic and grammatical features of individual-author neologisms and their features functioning in the work of Grigor Tyutyunnik.
Опис
Ключові слова
неологізми, Тютюнник Г. М., мовотворчість, студентські роботи, неологизмы, Тютюнник Г. М., языкотворчество, студенческие работы, neologisms, Tyutyunnik G.M., language creation, student work
Цитування
Шершінь І. О. Індивідуально - авторські новотвори у творчості Григора Михайловича Тютюнника / І. О. Шершінь // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 86–88.