Методологічні проблеми дослідження ідеального (на прикладі демократії)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Каф. філософії імені проф. В. Григоровича Скотного
Анотація
У статті розкриті сучасні методологічні проблеми дослідження ідеального (на прикладі демократії). В статье раскрыты современные методологические проблемы исследования идеального (на примере демократии). The article reveals the modern methodological problems of the study of the ideal (on the example of democracy).
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, демократія, дослідження ідеального, методи дослідження, государственно-правовые дисциплины, международное право, демократия, исследования идеального, методы исследования, state-legal disciplines, international law, democracy, study of the ideal, research methods
Цитування
Горбань В. І. Методологічні проблеми дослідження ідеального (на прикладі демократії) / В. І. Горбань, О. В. Горбань // Гуманізм. Людина. Ідеальне : матеріали Міжнар. людинознавчих філос. читань, Дрогобич, жовт. 2016 р. / Дрогоб. держ. пед. ун-т імені І. Франка. – Дрогобич : Трек-ЛТД, 2016. – С. 152–160.