Еколого-фауністичний аналіз степових орнітокомплексів Куп'янського району Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи – виявити особливості еколого-фауністичного формування степових орнітокомплексів Куп’янського району Харківської області. Цель работы – выявить особенности эколого-фаунистического формирования степных орнитокомплексов Купянского района Харьковской области. The purpose of the work is to identify the features of ecological and faunal formation of steppe ornithocomplexes of Kupyansk district of Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
еколого-фауністичне формування, степові орнітокомплекси, Куп’янський район, Харківська область, эколого-фаунистическое формирование, степные орнитокомплексы, Купянский район, Харьковская область, ecological and faunal formation, steppe ornithocomplexes, Kupyansk district, Kharkiv region
Цитування
Реді Н. Ю. Еколого-фауністичний аналіз степових орнітокомплексів Куп'янського району Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Н. Ю. Реді ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 56 с. : іл., табл.
Колекції