КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ У ТРАДИЦІЙНІЙ КИТАЙСЬКИЙ ОПЕРІ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО ВИРАЖЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

dc.contributor.authorЦюань, Яньі
dc.date.accessioned2023-05-03T12:23:53Z
dc.date.available2023-05-03T12:23:53Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проаналізовано ключові категорії, уточнено та сконкретизовано сутність основних понять, а саме: «китайський класичний танець», «оперний танець», «розвиток емоційного вираження творчої особистості». Розкрито особливості опанування технікою класичного танцю у китайський опері та у хореографічній композиції «Красуня Хуадан», де танцівниця використовує легкі стрибки, мерехтливі рухи та м'яке управління танцем, щоб створити вільний і легкий танець. Різні сценічні ефекти, як як, спритність, стабільність і мутація, створюють танцювальний образ, який ідеально поєднує фанатів і людей. У хореографічній композиції «Красуня Хуадан» китайський класичний танець відображає унікальний танцювальний шарм і унікальний духовний темперамент китайського танцю, дозволяючи людям оцінити нескінченну чарівність прогресивного розвитку китайського танцю, перебуваючи в стані сп'яніння і захоплення. The qualification work analyses the key categories, clarifies and specifies the essence of the main concepts, namely: "Chinese classical dance", "opera dance", "development of emotional expression of a creative personality". The peculiarities of mastering the technique of classical dance in Chinese opera and in the choreographic composition "Beauty Huadan", where the dancer uses light jumps, shimmering movements and soft dance control to create a free and light dance, are revealed. Various stage effects, such as yak, agility, stability and mutation, create a dance image that perfectly connects fans and people. In the choreography of "Beauty Huadan", Chinese classical dance reflects the unique dance charm and unique spiritual temperament of Chinese dance, allowing people to appreciate the endless charm of the progressive development of Chinese dance while being intoxicated and delighted.
dc.identifier.citationЦюань Яньі. Класичний танець у традиційній китайській опері як засіб емоційного вираження творчої особистості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Цюань Яньі ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 36 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11090
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкитайський класичний танець
dc.subjectоперний танець
dc.subjectхореографія
dc.subjectкитайська культура
dc.subjectChinese classical dance
dc.subjectopera dance
dc.subjectchoreography
dc.subjectChinese culture
dc.titleКЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ У ТРАДИЦІЙНІЙ КИТАЙСЬКИЙ ОПЕРІ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО ВИРАЖЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
dc.title.alternativeCLASSICAL DANCE IN TRADITIONAL CHINESE OPERA AS A MEANS OF EMOTIONAL EXPRESSION OF THE CREATIVE PERSONALITY
dc.typeOther
Файли
Колекції