Edukacja muzyczna w Polsce w ostatniej dekadzsie

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Artykuł poświęcony jest edukacji muzycznej w Polsce. Szkolne programy nauczania są analizowane. Podkreślono główne tendencje współczesnego systemu edukacji. Стаття присвячена музичній освіті в Польщі. Проаналізовано навчальні програми державних шкіл. Висвітлено провідні тенденції сучасної системи освіти. Статья посвящена музыкальному образованию в Польше. Проанализированы учебные программы государственных школ. Освещены основные тенденции современной системы образования. The article is devoted to music education in Poland. Analyzed the curriculum of public schools. The main trends of the modern education system are covered.
Опис
Ключові слова
edukacja muzyczna, Polska, praca studencka, музична освіта, Польща, студентські роботи, музыкальное образование, Польша, студенческие работы, music education, Poland, student work
Цитування
Markina N. V. Edukacja muzyczna w Polsce w ostatniej dekadzsie / N. V. Markina, Т. А. Smirnova // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 24–26.