Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12—14 річних фехтувальників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського
Анотація
На підставі позитивної динаміки показників швидкісних якостей юних фехтувальників, у статті було обгрунтовано ефективність впровадження ігрового методу навчання. У дослідженні брали участь 20 фехтувальників 12-14 років, які були розподілені випадковим чином на дві групи - дослідну (ДГ) та контрольну (КГ). У ДГ в тренувальний процес упроваджено спеціальні рухливі ігри. За три місяці встановлено вірогідне зростання показників лабільності нервової системи в ДГ; показники стресостійкості мали тенденцію до зниження. Одночасно у ДГ, порівняно з КГ, покращилися показники тактичних умінь та швидкості тактичного навчання. На основании положительной динамики показателей скоростных качеств юных фехтовальщиков, в статье была обоснована эффективность внедрения игрового метода обучения. В исследовании принимали участие 20 фехтовальщиков 12-14 лет, которые были распределены случайным образом на две группы - опытную (ДГ) и контрольную (КГ). В ДГ в тренировочный процесс внедрены специальные подвижные игры. За три месяца установлено достоверное возрастание показателей лабильности нервной системы в ДГ; показатели стрессоустойчивости имели тенденцию к снижению. Одновременно в ДГ, по сравнению с КГ, улучшились показатели тактических умений и скорости тактического обучения.
Опис
Ключові слова
фехтувальники, ігрові методи, навчання, швидкісні якості, тепінг-тест, тактичні уміння, фехтовальщики, игровые методы, обучение, скоростные качества, теппинг-тест, тактические умения, fencers, game methods, training, speed qualities, tapping-test, tactical abilities
Цитування
Кривенцова І. В. Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12-14 річних фехтувальників / І. В. Кривенцова, С. А. Пашкевич // Наука і освіта. - 2016. - № 8. - С. 97—101.