ГАЛИЧАНІЗМИ ЯК МАРКЕРИ МІСЦЕВОГО КОЛОРИТУ: ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

dc.contributor.authorСемейко, Д. С.
dc.date.accessioned2023-08-03T08:59:34Z
dc.date.available2023-08-03T08:59:34Z
dc.date.issued2023-04-27
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано лексико-семантичні особливості галичанізмів як специфічної групи діалектної лексики, що має виразні ознаки краєзнавчого колориту, представляє етнокультурні особливості Галичини як самобутнього регіону України. Зазначено, що галичанізми як один із різновидів діалектної лексики відображають місцевий характер спілкування, прикметні ознаки якого виявляються найперше на рівні слововживання, лексико-семантичних, морфологічних особливостей, а також засвідчують унікальні краєзнавчі риси української духовної й матеріальної культури. The publication analyzes lexical and semantic features of Galicianisms as a specific group of dialect vocabulary, which has distinct signs of regional flavor, represents the ethno-cultural features of Galicia as an original region of Ukraine. It is noted that Galicianisms, as one of the varieties of dialect vocabulary, reflect the local nature of communication, the characteristic features of which are revealed first of all at the level of word usage, lexical-semantic, morphological features, and also testify to the unique regional features of Ukrainian spiritual and material culture.
dc.identifier.citationСемейко Д. С. Галичанізми як маркери місцевого колориту: лінгвокраєзнавчий аспект / Д. С. Семейко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 111–117.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12091
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіалектна лексика
dc.subjectгаличанізми
dc.subjectлінгвокраєзнавство
dc.subjectукраїнська етнокультура
dc.subjectdialect vocabulary
dc.subjectGalicianisms
dc.subjectlinguistic and regional studies
dc.subjectUkrainian ethnoculture
dc.titleГАЛИЧАНІЗМИ ЯК МАРКЕРИ МІСЦЕВОГО КОЛОРИТУ: ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
dc.title.alternativeHALICHANISM AS MARKERS OF LOCAL COLOR: LINGUISTICS ASPECT
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Семейко Д. Галичанізми як маркери місцевого колориту.pdf
Розмір:
13.39 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: