Сучасні родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки: можливості конструктивного діалогу

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Автор вважає, що традиції та засоби української народної етнопедагогіки є дієвим шляхом формування у дітей дошкільного віку родинних цінностей, тому важливо популяризувати їх у батьківському середовищі, активно залучаючи всіх родичів до їхнього використання в процесі родинного виховання дошкільників. Автор считает, что традиции и средства украинской народной этнопедагогики является действенным путем формирования у детей дошкольного возраста семейных ценностей, поэтому важно популяризировать их в родительском среде, активно привлекая всех родственников к их использованию в процессе семейного воспитания дошкольников.
Опис
Ключові слова
етнопедагогіка, родинні цінності, традиції, дошкільна освіта, конструктивний діалог, этнопедагогика, семейные ценности, традиции, дошкольное образование, конструктивный диалог, ethnopedagogics, family values, traditions, pre-school education, constructive dialogue
Цитування
Сиромятнікова В. В. Сучасні родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки: можливості конструктивного діалогу / В. В. Сиромятнікова // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – С. 258-260.