Ідеологічний тиск та репресії проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1945–1953 роки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі комплексно досліджено взаємовідносини наукової та творчої інтелігенції з владою в умовах здійсьнюваної у 1945–1953 роках державної культурної політики і виявлено особливості її реалізації в УРСР та дається об’єктивна оцінка форм і методів організації і проведення ідеологічних кампаній влади в сфері науки та культури в повоєнний період. Особливості їх проведення в УРСР продемонстровані на прикладі гучних публічних кампаній проти представників української наукової та творчої інтелігенції. The relations of scientific and creative intelligentsia with the authorities in the conditions of state cultural policy of 1945-1953 are investigated in a complex way and the peculiarities of its realization in the Ukrainian Soviet Socialist Republic are revealed. An objective assessment of the forms and methods of organization and conduct of ideological campaigns of the authorities in the field of science and culture in the postwar period is given. The peculiarities of their conduct in the Ukrainian SSR are demonstrated on the example of loud public campaigns against representatives of the Ukrainian scientific and creative intelligentsia.
Опис
Ключові слова
ідеологічний тиск, інтелігенція, культура, наука, переслідування, репресії, тоталітарний режим, ideological pressure, intellectuals, culture, science, persecution, repression, totalitarian regime
Цитування
Парфьонова О. М. Ідеологічний тиск та репресії проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1945–1953 роки) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. М. Парфьонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції