ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто питання державного та публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в умовах дії воєнного стану. З початком збройної агресії Російської Федерації проти України щодня українська енергетична система перебуває під загрозою повного або часткового знищення. Зазнають суттєвих пошкоджень лінії електропередач, підстанції, трансформатори, відновлення яких може тривати роками. Окремі об’єкти альтернативної енергетики також зазнають пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів, хоча, слід зазначити, що масштаби руйнацій на таких об’єктах є значно меншими, що пояснюється насамперед відносно невеликим розміром таких об’єктів, розташованістю по всій Україні та максимальним наближенням до споживача. Таким чином, альтернативні джерела енергії в сучасних складних умовах здатні суттєво покращити ситуацію в енергосистемі країни. Енергетична війна, яку веде Росія, показала актуальність відновлюваної енергетики в умовах воєнного стану. Вітрова, сонячна та воднева енергетика мають стати однією з основ післявоєнної відбудови України, запорукою енергетичної незалежності та безпеки держави. The publication deals with the issues of state and public administration in the field of alternative energy under martial law. Since the beginning of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine every day the Ukrainian energy system is under the threat of complete or partial destruction. Power lines, substations, and transformers are severely damaged, which may take years to repair. Some alternative energy facilities are also also suffer damage as a result of enemy shelling, although it should be noted that the scale of destruction at such facilities is much smaller, which is primarily due to the relatively small size of such facilities, their location throughout Ukraine and maximum proximity to the consumer. Thus, alternative energy sources in today's challenging conditions can significantly improve the situation in the country's energy system. The energy war waged by Russia Russia's energy war has shown the relevance of renewable energy in martial law. Wind, solar and hydrogen energy should become one of the pillars of Ukraine's post-war reconstruction, a guarantee of the country's energy independence and security.
Опис
Ключові слова
державне управління, публічне адміністрування, альтернативна енергетика, воєнний стан, public administration, public management, alternative energy, martial law
Цитування
Алдохіна Л. М. До питання державного управління та публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в умовах дії воєнного стану / Л. М. Алдохіна // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 9–12.