Студентство радянської України у пошуках «пролетарської» ідентичності (1920-ті pp.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
Анотація
У статті на основі широкого кола архівних джерел та різноманітних документів аналізуються шляхи консруювання студентами України "пролетарської" ідентичності, оскільки соціальне маскування було необхідною умовою отримання освіти молоддю, котра не мала робітничо-селянського походження. In the article on the basis of a wide range of contemporary records and various documents the ways of constructions of proletarian identity by Ukrainian students are analyzed, as a social disguise was a necessary condition for getting education by the youth who did not have workers’ and peasants’ origin.
Опис
Ключові слова
студенти, студентство, 1920-ті рр., "пролетарська" ідентичність, соціальне маскування, students, studentship, 1920s, "proletarian" identity, social masking
Цитування
Рябченко О. Л. Студентство радянської України у пошуках «пролетарської» ідентичності (1920-ті pp.) / О. Л. Рябченко // Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 129–143.