Формування риторичної компетентності в старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування риторичної компетентності в старшокласників. Риторична компетентність – це показник високого рівня комунікативної компетентності носія мови. Наведено структуру риторичної компетентності в шести площинах. Визначено, що процес формування риторично компетентних старшокласників на уроках української мови має складатися з кількох пов’язаних етапів, серед них – підготовчого, комунікативного й контрольно-рефлексійного. The publication examines the formation of rhetorical competence in high school students. Rhetorical competence is an indicator of a high level of communicative competence of a native speaker. The structure of rhetorical competence in six planes is given. It was determined that the process of forming rhetorically competent high school students in Ukrainian language lessons should consist of several related stages, among them - preparatory, communicative and control-reflective.
Опис
Ключові слова
риторика, комунікація, компетентність, українська мова, rhetoric, communication, competence, Ukrainian language
Цитування
Варава Д. Формування риторичної компетентності в старшокласників / Д. Варава // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 17–19.