Війна очима дітей дошкільного віку: шляхи збереження психічного здоров’я в умовах стресу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена психологічній допомозі дітям в період війни. Війна – це стрес для дітей, що були евакуйовані, і для дітей, що лишились в Україні. В першому випадку – це стрес від зміни місця проживання, втрати улюбленої кімнати, іграшок, улюбленого дитячого майданчика та друзів, розлука із батьком, у другому – це звуки вибухів та інші аспекти, суміжні з війною. Залишаючись в Україні, батьки повинні усвідомлювати, що безпечного місця немає ніде, тож дитина повинна виконувати чіткі «правила гри» під керівництвом дорослого, зокрема дотримуватись правил особистої безпеки під час повітряної тривоги. Це є важливим елементом реалізації інстинкту самозахисту та формує правильні звички реакції на подібні оголошення. The article is devoted to psychological assistance to children during the war. War is stressful for children who were evacuated and for children who stayed in Ukraine. In the first case, it is stress from changing the place of residence, losing favorite room, toys, favorite playground and friends, separation from In the second case, it is the sounds of explosions and other aspects related to the war. Staying in Ukraine, parents should realize that there is no safe place anywhere, so the child must follow clear "rules of the game" under the guidance of an of an adult, in particular, to follow the rules of personal safety during air alarm. This is an important element of the implementation of the instinct of self-defense and forms the right habits of reaction to such announcements.
Опис
Ключові слова
війна, психічне здоров’я, стрес, діти дошкільного віку, war, mental health, stress, preschool children
Цитування
Лугова М. С. Війна очима дітей дошкільного віку: шляхи збереження психічного здоров’я в умовах стресу / М. С. Лугова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 111–114.