Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається позиція автора щодо особливостей правового виховання як форми взаємодії норм права і норм моралі, обґрунтовується необхідність використання такої форми з метою формування правової культури, правосвідомості громадян, виховання моральних якостей, необхідних для успішного виконання трудової діяльності та регулювання трудових відносин. В статье раскрывается позиция автора относительно особенностей правового воспитания как формы взаимодействия норм права и норм морали, обосновывается необходимость использования такой формы с целью формирования правовой культуры, правосознания граждан, воспитание моральных качеств, необходимых для успешного исполнения трудовой деятельности и регулирования трудовых отношений. The article reveals the author’s views on the peculiarities of law education as a form of interaction of morals and law norms; it gives ground to the necessity of using such form of education with the aim of forming legal culture, citizens’ sense of justice, moral qualities needed for successful labour activity and regulation of labour relations.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, виховання, правосвідомість, дисциплінованість, взаємодія, государственно-правовые дисциплины, международное право, воспитание, правосознание, дисциплинированность, взаимодействие, state-legal disciplines, international law, education, sense of justice, discipline, interaction
Цитування
Тихонович Л. А. Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі / Л. А. Тихонович // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харьков : ХНПУ, 2011. – Вип. 17. – С. 35–40.