КОМУНІКАТИВНЕ СУПЕРНИЦТВО В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Стаття присвячена дослідженню параметрів комунікативної взаємодії, аналізу жіночих та чоловічих типів комунікативного суперництва в українських весільних ритуалах як соціальних переходах традиційної культури на матеріалі української весільної пісні. Статья посвящена исследованию параметров коммуникативного взаимодействия, анализа женских и мужских типов коммуникативного соперничества в украинском свадебных ритуалах как социальных переходах традиционной культуры на материале украинской свадебной песни. The article is devoted to the study of the parameters of communicative interaction, analysis of female and male types of communicative rivalry in Ukrainian wedding rituals as social transitions of traditional culture on the material of Ukrainian wedding song.
Опис
Ключові слова
комунікативна взаємодія, параметри комунікативної взаємодії, комунікативне суперництво, власний статус обличчя, весільні ритуали, українська весільна пісня, коммуникативное взаимодействие, параметры коммуникативного взаимодействия, коммуникативное соперничество, собственный статус лица, свадебные ритуалы, украинская свадебная песня, communicative interaction, parameters of communicative interaction, communicative rivalry, personal status of a person, wedding rituals, Ukrainian wedding song
Цитування
Нестеренко Н. П. Комунікативне суперництво в текстах українських весільних пісень: лінгвопрагматичний аспект: / Н. П. Нестеренко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 40–49.