EFFECTIVENESS OF DEBATES IN TEACHING ENGLISH

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article is devoted to the effectiveness of debates in teaching English. It is stated that debates develop students’ all four basic language communication skills – listening, reading, speaking and writing. It is emphasized that the effectiveness of the debate use in teaching English, as well as in preparation for the exam depends largely on the teacher's awareness of the possibility and appropriateness of its application and correlation of the debates with the exam structure. Likewise, it is necessary to take into account the language level of the group. At English lessons, debates can be used for the purpose of generalizing, systematizing and consolidating the educational material. The reasons for students’ numerous mistakes in speaking are presented. They are related to poor development of general soft skills in conducting a discussion and expressing the point of view. The discussed technique can help students to develop necessary academic and life skills in mastering a foreign language. Стаття присвячена ефективності дебатів у викладанні англійської мови. Зазначено, що дебати розвивають у студентів усі чотири основні навички мовленнєвого спілкування – аудіювання, читання, говоріння та письмо. Підкреслено, що ефективність використання дебатів у навчанні англійської мови, а також при підготовці до іспиту значною мірою залежить від усвідомлення викладачем можливості доцільності його застосування та співвідношення дебатів зі структурою іспиту. Так само необхідно враховувати мовний рівень групи, в якій проводяться дебати. На заняттях з англійської мови дебати можна використовувати з метою узагальнення, систематизації та закріплення навчального матеріалу. Представлено причини численних помилок учнів у мовленні учнів. Вони пов'язані зі слабким розвитком загальних навичок ведення дискусії та висловлення своєї точки зору. Обговорювана методика може допомогти студентам розвинути необхідні академічні та життєві навички в оволодінні іноземною мовою.
Опис
Ключові слова
effectiveness, debates, teaching English, listening, reading, speaking, writing, ефективність, дебати, викладання англійської мови, аудіювання, читання, говоріння, письмо
Цитування
Bozhko Yu. O. Effectiveness of debates in teaching English / Yu. O. Bozhko // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 69–74.