Образ Мінні у романі Теодора Драйзера «Сестра Керрі»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено образ Мінні у романі Теодора Драйзера «Сестра Керрі». Мінні, безумовно, одна з міських трагедій. Вона зображена як істота звички, і майже віриться, що у неї не було ніякого вибору в тому, що стосується її стану. Для таких жінок, як Мінні, життя обіцяє лише невблаганну каторгу. Керрі із зрозумілих причин стривожена і відчужена. Вона розуміє, що якщо вона залишиться в цій обстановці, її розум, як і у Мінні, пристосується до сумовитого оточення. Мінні наповнює Керрі не лише відчаєм, але і страхом, і побоюваннями. Стосунки Керрі з Мінні дуже важливі, тому що сама Мінні є свідченням жорстокості міста. Ці стосунки також забезпечують контекст, в якому формуються бажання Керрі. Через Мінні ми дізнаємося про долю, від якої Керрі відмовляється. Порожнє існування Мінні є глибокою загрозою для Керрі, тому що зрештою воно змусить її поступитися її романтичними ілюзіями. The publication examines the image of Minnie in Theodore Dreiser's novel Sister Carrie. Minnie is certainly one of the urban tragedies. She is portrayed as a creature of habit, and it is almost believed that she had no choice in her condition. For women like Minnie, life promises only relentless hard labor. Carrie is understandably alarmed and alienated. She understands that if she stays in this environment, her mind, like Minnie's, will adapt to the tumultuous environment. Minnie fills Carrie not only with despair, but also with fear and apprehension. Carrie's relationship with Minnie is very important because Minnie herself is a testament to the brutality of the town. These relationships also provide the context in which Carrie's desires are formed. Through Minnie, we learn about the fate that Carrie rejects. Minnie's empty existence is deeply threatening to Carrie because it will eventually force her to give in to her romantic illusions.
Опис
Ключові слова
Драйзер Теодор, американська література, «Сестра Керрі», художній образ, жіночій образ, Theodore Dreiser, American literature, "Sister Carrie", artistic image, female image
Цитування
Колесник М. Образ Мінні у романі Теодора Драйзера «Сестра Керрі» / М. Колесник // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 35–38.