МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті проаналізовано зміст поняття «мультимедіа», зміст мультимедійних технологій у вищій освіті. Показано види мультимедійних курсів у підготовці фахівців музичного мистецтва: відеолекція, лекція мультимедіа, аналогові навчальні видання. Доведено, що впровадження мультимедійних технологій у освітній процес сприяє підвищенню якості підготовки фахівців музичного мистецтва. The article analyzes the content of the concept of «multimedia», the content of multimedia technologies in higher education. The types of multimedia courses in the training of specialists in musical art are shown: video lecture, multimedia lecture, analogue educational publications. It has been proven that the introduction of multimedia technologies in the educational process improves the quality of training specialists in musical art.
Опис
Ключові слова
мультимедійні технології, підготовка фахівців музичного мистецтва, multimedia technologies, training of specialists in musical art
Цитування
Мей Фан. Мультимедійні технології у професійній підготовці фахівців музичного мистецтва / Мей Фан // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 308–311.