Педагогічна підтримка школярів у розв’язуванні математичних задач різних типів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті схарактеризовано методику роботи з учнями із математичними задачами шляхом надання диференційованої педагогічної підтримки. В статье охарактеризована методика работы с учащимися с математическими задачами путем предоставления дифференцированной педагогической поддержки. The article describes the methodology of working with students with mathematical problems by providing differentiated pedagogical support.
Опис
Ключові слова
математика, педагогічна підтримка, розв’язування математичних задач, учні, студентські роботи, математика, педагогическая поддержка, решение математических задач, ученики, студенческие работы, mathematics, pedagogical support, solving mathematical problems, students, student work
Цитування
Чорноморець О. В. Педагогічна підтримка школярів у розв’язуванні математичних задач різних типів / О. В. Чорноморець // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 252–256.