ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ У ПЕРІОД ТАНЗИМАТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано Османську імперію у період Танзимату. Період 1839–1876 рр. в історії Османської імперії отримав назву «Танзимат», що в перекладі з турецької означає «упорядкування». Цей етап османської історії був позначений спробами модернізації економіки та державного устрою. Зазначено, що реформи періоду Танзимата ознаменували та зумовили найважливіші економічні, політичні, соціальні, культурні перетворення в житті османського суспільства. Вони стали вагомим результатом нехай повільного, але поступального соціально-економічного та політичного розвитку Туреччини на поворотному етапі її історії та одночасно активним джерелом протиборства «старого» і «нового». The publication analyzes the Ottoman Empire during the Tanzimat period. The period of 1839–1876 in the history of the Ottoman Empire was called "Tanzimat", which means "ordering" in Turkish. This stage of Ottoman history was marked by attempts to modernize the economy and the state system. It is noted that the reforms of the Tanzimat period marked and determined the most important economic, political, social, and cultural transformations in the life of Ottoman society. They became a significant result of albeit slow, but progressive socio-economic and political development of Turkey at a turning point in its history and at the same time an active source of confrontation between the "old" and the "new".
Опис
Ключові слова
історія Османської імперії, період Танзимату, магістерські роботи, the history of the Ottoman Empire, the Tanzimat period, master's theses
Цитування
Дадашева О. О. Османська імперія у період Танзимату / О. О. Дадашева, А. В. Беззубенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 86–88.