ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості використання кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку. Кольоротерапія – один із методів збереження емоційного здоров’я дошкільника. Для дитини кожен колір – це спектр емоцій. За допомогою кольорів дитина виражає своє ставлення до навколишнього світу. Зазначено, що при систематичному і послідовному застосуванні методу впливу кольорів на психіку дитини можна подолати страх, уникнути формування комплексу неповноцінності, сприяти розвитку всіх сторін життя, позитивних якостей особистості тощо. The publication examines the peculiarities of using color therapy in working with preschool children. Color therapy is one of the methods of preserving the emotional health of a preschooler. For a child, each color is a spectrum of emotions. With the help of colors, the child expresses his attitude to the world around him. It is noted that with the systematic and consistent application of the method of the influence of colors on the child's psyche, it is possible to overcome fear, avoid the formation of an inferiority complex, promote the development of all aspects of life, positive personality qualities, etc.
Опис
Ключові слова
кольоротерапія, діти дошкільного віку, студентські роботи, color therapy, preschool children, student works
Цитування
Краснокутська А. Особливості використання кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку / А. Краснокутська // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 52.