ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування техніки читання у дітей із затримкою мовленнєвого розвитку, що є довготривалим та складним процесом. Затримка мовленнєвого розвитку (ЗMP) – це відсутність мовлення або значне його відставання у дітей раннього віку. Якщо вчасно не помітити відставання у овленнєвому розвитку малюка, ЗМР може перерости у складний розлад – загальний недорозвиток мовлення, який важко подолати. У молодших школярів із ЗМР навичка читання формується досить уповільнено, порівняно зі звичайними дітьми, які не мають цієї особливості. The publication deals with the formation of reading technique in children with speech and language delays, which is a long and complex process. Speech and language delay (SLD) is the absence of speech or a significant delay in young children. If you do not notice a delay in your child's speech development in time, it can develop into a complex disorder – a generalised speech impairment that is difficult to overcome. In younger students with DCD, reading skills are formed rather slower than normal children who do not have this disability.
Опис
Ключові слова
техніка читання, затримка мовленнєвого розвитку, reading technique, delayed speech development
Цитування
Гуріна С. С. Формування техніки читання у дітей із затримкою мовленнєвого розвитку / С. С. Гуріна // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 342–345.