Пошук патогенного гриба рукокрилих Pseudogymnoascus Destructans молекулярно-генетичними методами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи: провести пошук P. destructans у підземеллях Східної України та підтвердити видову приналежність за допомогою молекулярно-генетичних методів. Цель работы: провести поиск P. destructans в подземельях Восточной Украины и подтвердить видовую принадлежность с помощью молекулярно-генетических методов. Purpose: to search for P. destructans in the dungeons of Eastern Ukraine, and to confirm the species by molecular genetic methods.
Опис
Ключові слова
гриби, патогенний гриб, молекулярно-генетичні методи, мікологія, грибы, патогенный гриб, молекулярно-генетические методы, микология, mushrooms, pathogenic fungus, molecular genetic methods, mycology
Цитування
Кулинич А. Ю. Пошук патогенного гриба рукокрилих Pseudogymnoascus Destructans молекулярно-генетичними методами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 091 Біологія / А. Ю. Кулинич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 57 с. + дод.
Колекції