ЗНАЧЕННЯ НАВИЧОК КОМАНДОТВОРЕННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто командотворення та установлено, що навички побудови команди дають змогу людям ефективно працювати разом у команді. Зазначено, що навички побудови команди необхідні вчителям для досягнення успіху в професійній діяльності. Вони можуть допомогти педагогам ефективно співпрацювати, чітко спілкуватися, творчо розв’язувати проблеми, професійно розвиватися та, зрештою, покращувати результати учнів. The publication examines team building and establishes that team building skills enable people to work effectively together in a team. It is noted that team building skills are necessary for teachers to succeed in their professional activities. They can help teachers to collaborate effectively, communicate clearly, solve problems creatively, develop professionally, and ultimately improve student outcomes.
Опис
Ключові слова
командотворення, освітній процес, професійна діяльність, team building, educational process, professional activity
Цитування
Маренич В. В. Значення навичок командотворення в професійній діяльності педагогів / В. В. Маренич, А. В. Боярська-Хоменко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 858–860.