Особливості освітнього процесу в Сингапурі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті на основі аналізу наявних досліджень визначаються тенденції розвитку системи освіти в Сингапурі, описуються основні особливості навчання й виховання гармонійно розвиненого громадянина. Швидкий розвиток країни й беззаперечна успішність системи освіти дозволили державі досягти визнання на світовому ринку. Таким чином, вивчення досвіду світового лідера й тенденцій розвитку локальної освіти, пошук нових ідей для впровадження зумовлює актуальність поданої теми, цікавить дослідників з різних частин світу. The article, based on the analysis of existing materials, identifies trends in the development of the education system in Singapore, identifies the main features of education and upbringing of a harmoniously developed citizen. The rapid development of the country and the undeniable success of its education system have allowed the country to achieve the woldwide recognition. The study of the world leader’s experience and trends in the development of local education, the search for new ideas for implementation determines the relevance of this topic, interests the researchers from different countries.
Опис
Ключові слова
Сингапур, меритократична освіта, холістичне навчання, система освіти, Singapore, meritocratic education, holistic education, education system
Цитування
Чихаріна К. І. Особливості освітнього процесу в Сингапурі / К. І. Чихаріна // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 390–392.