РОБОТА З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ, НА УРОКАХ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні актуальною є проблема створення якісної інклюзивної освіти у закладах загальної середньої освіти країни. У статті розглянуто процес навчання дітей з особливими освітніми потребами на уроках фізики. Розкрито питання важливості підготовки вчителів фізики закладів ЗСО для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.Today the problem of creating high-quality inclusive education in common secondary education institutions of the country is relevant. The article considers the process of teaching children with special educational needs in physics lessons. The essential question of training physics teachers of ZSO institutions reveals us to work with children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, особливі освітні потреби, підготовка вчителя, урок фізики, середня освіта, .Inclusive education, special educational needs, teacher training, physics lesson, secondary education
Цитування
Масич В. В. Робота з дітьми, що мають особливі освітні потреби, на уроках фізики у закладах загальної середньої освіти / В. В. Масич, А. В. Путятіна // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 264–266.