Подолання тривожності дітей молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються особливості тривоги у дітей молодшого шкільного віку, причини її виникнення, прояви, особливості динаміки. В процесі експериментального дослідження тривожності дітей 1, 2 та 3 класів виявлено тенденцію до очевидного зниження показників страху перевірки знань, страху самовираження та фізіологічного опору шкільним страхам. Водночас встановлено помітне зростання страху не відповідати очікуванням оточуючих. The peculiarities of anxiety in children of primary school age, the reasons of its occurrence, manifestations, features of dynamics are investigated in the work. In the process of experimental study of anxiety of children of 1st, 2nd and 3rd grades, a tendency to an obvious decrease in the indicators of fear of knowledge testing, fear of self-expression and physiological resistance to school fears was revealed. At the same time, there is a marked increase in fear of not meeting the expectations of others.
Опис
Ключові слова
емоції, тривожність, динаміка тривожності, молодший шкільний вік, молодший школяр, emotions, anxiety, dynamics of anxiety, junior school age, junior high school student
Цитування
Іванова В. Є. Подолання тривожності дітей молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. Є. Іванова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 74 с. : іл., табл. + дод.
Колекції