ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

dc.contributor.authorДавидова, М. О.
dc.date.accessioned2019-10-21T07:41:06Z
dc.date.available2019-10-21T07:41:06Z
dc.date.issued2019-04-08
dc.description.abstractУ статті розглянуті особливості соціокультурного розвитку дітей дошкільного віку засобами художньо-творчої діяльності, розкривається сутність накопичення сенсорного досвіду, естетичних уявлень дітей дошкільного віку, позначається сутність соціалізації засобами образотворчої діяльності. В статье рассмотрены особенности социокультурного развития детей дошкольного возраста средствами художественно-творческой деятельности, раскрывается сущность накопления сенсорного опыта, эстетических представлений детей дошкольного возраста, сказывается сущность социализации средствами изобразительной деятельности. The article considers the features of the socio-cultural development of preschool children by means of artistic and creative activity, reveals the essence of sensory experience accumulation, aesthetic representations of preschool children, affects the essence of socialization by means of visual activity.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДавидова М. О. Художньо-творча діяльність як засіб соціокультурного розвитку дітей дошкільного віку / М. О. Давидова // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі : актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали V наук.-практ. конф., Харків, 23–24 берез. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 48–53.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2692
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ФОП Напольська А. В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціокультурний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразотворча діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциокультурное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectизобразительная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдети дошкольного возрастаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocio-cultural developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectfine artsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocializationuk_UA.UTF-8
dc.titleХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeART AND CREATIVE ACTIVITY AS A MEANS OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDRENuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Давидова М. О. Художньо-творча діяльність .doc
Розмір:
62 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: