Кітч в архітектурі і дизайні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Предметом наукового аналізу в дослідженні позначена проблема феномена кітчу. Об'єктом вивчення є пам'ятки архітектури і дизайну. При цьому автори орієнтуються на постійні, а не на тимчасово збудовані будівлі та інтер'єри і знаходять стійкі знаки кітчу на основі матеріалів останніх століть, серед значущих, масово тиражованих європейських прикладів. Результатом дослідження стало систематизування визначень, пояснення причин появи кітчу, прояв його семантичних і матеріально-пластичних форм в архітектурі і дизайні. Предметом научного анализа в исследовании обозначена проблема феномена китча. Объектом изучения являются памятники архитектуры и дизайна. При этом авторы ориентируются на постоянные, а не на временно построены здания и интерьеры и находят устойчивые знаки китча на основе материалов последних веков, среди значимых, массово тиражируемых европейских примеров. Результатом исследования стало систематизация определений, объяснение причин появления китча, проявление его семантических и материально-пластических форм в архитектуре и дизайне. The subject of this article is the phenomenon of kitsch. The text is focused on architecture and design. We trace permanent (rather than temporarily built) buildings and interiors, and we are looking for stable signs of kitsch based on cases of the last centuries, and among significant, massively replicated European examples. The ultimate goal of this study is to systematize definitions, main reasons of kitsch creating, same as manifestation of its semantic and material-plastic forms in architecture and design.
Опис
Ключові слова
кітч, архітектура, дизайн, стиль, студентські роботи, китч, архитектура, студенческие работы, kitsch, architecture, contemporary design, style, student work
Цитування
Дубров А. О. Кітч в архітектурі і дизайні / А. О. Дубров // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 129–133.