ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано фінансове забезпечення науково-дослідної діяльності в Україні. Науково-дослідна діяльність у сучасному світі є однією з провідних галузей розвитку економічного та соціального добробуту в країні, а також ключовим фактором у побудові міжнародного престижу. Тому дуже важливо забезпечувати високий рівень як підготовки кадрів так і в особливості матеріально-технічного та фінансового забезпечення. The publication analyzes the financial support of research activities in Ukraine. Research activity in the modern world is one of the leading branches of the development of economic and social well-being in the country, as well as a key factor in building international prestige. Therefore, it is very important to ensure a high level of both personnel training and, in particular, material, technical and financial support.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, науково-дослідна діяльність, магістерські роботи, financial support, research activities, master's theses
Цитування
Власенко Я. О. Фінансове забезпечення науково-дослідної діяльності в Україні / Я. О. Власенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 55–57.