ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНОГО ПРАКСИСУ ПРИ ПСЕВДОБУЛЬБАРНІЙ ДИЗАРТРІЇ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості моторного праксису при псевдобульбарній дизартрії в дітей старшого дошкільного віку. Моторний праксис відіграє ключову роль у житті людини і необхідний для вміння контролювати та координувати тілесні рухи у відповідності на зовнішні та внутрішні стимули. Моторний праксис включає в себе загальну та дрібну моторику, координацію рухів пальців рук, артикуляційну моторику. Розвиток моторного праксису є одним з важливих аспектів корекційної роботи вчителя-логопеда, яка має вестися на всіх етапах навчання дитини. Зазначено, що корекційні вправи можна впроваджувати у щоденну практику для дитини з псевдобульбарною дизартрією, наприклад, це можуть бути ігри з дмуханням на пухирці або використання музичних інструментів, таких як губна гармошка, ксилофон можуть стати способом розвитку артикуляційного моторного праксису. Але важливо, щоб такі ігри для дитини були цікавими, щоб у дитини біла позитивна мотивація та задоволення від самого процесу гри. The article examines the peculiarities of motor praxis in pseudobulbar dysarthria in children of older preschool age. Motor praxis plays a key role in human life and is necessary for the ability to control and coordinate bodily movements in response to external and internal stimuli. Motor praxis includes general and fine motor skills, coordination of finger movements, and articulatory motor skills. The development of motor praxis is one of the important aspects of the speech therapist's corrective work, which should be carried out at all stages of the child's education. It is noted that corrective exercises can be introduced into daily practice for a child with pseudobulbar dysarthria, for example, it can be games with blowing a bubble or the use of musical instruments, such as a harmonica, a xylophone, can be a way to develop articulatory motor praxis. But it is important that such games are interesting for the child, so that the child has positive motivation and satisfaction from the game process itself.
Опис
Ключові слова
псевдобульбарна дизартрія, моторний праксис, корекційна робота, ігрова діяльність, студентські роботи, pseudobulbar dysarthria, motor praxis, corrective work, game activity, student works
Цитування
Філіппова Т. О. Особливості моторного праксису при псевдобульбарній дизартрії в дітей старшого дошкільного віку / Т. О. Філіппова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 201–204.