УХВЛ – шляхи і перспективи впровадження в систему освіти України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
У публікації розглянуто впровадження в систему освіти Української Хартії вільної людини. В умовах війни її значення посилюється задля незалежності країни. Тому її впровадження задля формування єдиної соборної країни є важливим кроком на шляху збереження незалежної країни і українців як нації. Українська Хартія вільної людини надає орієнтирів для всієї системи національного виховання, включаючи моральне, економічне, патріотичне та інші напрямки змісту виховання. The publication discusses the implementation of the Ukrainian Charter of a Free Man in the education system. In times of war its importance for the country's independence is growing. That is why its implementation for the formation of a single united country is an important step on the way to preserving an independent country and Ukrainians as a nation. The Ukrainian Charter of a Free Man provides guidelines for the entire system of national education, including moral economic, patriotic and other areas of education.
Опис
Ключові слова
Українська Хартія вільної людини, україноцентризм, освітній процес, національне виховання, Ukrainian Charter of a Free Man, Ukrainocentrism, educational process, national education
Цитування
Трубавіна І. М. УХВЛ – шляхи і перспективи впровадження в систему освіти України / І. М.Трубавіна, К. Є. Каліна, О. М. Чередниченко // Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української Хартії вільної людини : наук. ст., тези доп. та ін. матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20–21 жовт. 2022 р. – Тернопіль, 2022. – С. 438–442.