ФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

dc.contributor.authorІонов, І. А.
dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.
dc.contributor.authorСлюсарєв, В. Ф.
dc.contributor.authorШаповалов, С. О.
dc.date.accessioned2017-10-26T13:05:59Z
dc.date.available2017-10-26T13:05:59Z
dc.date.issued2017-02
dc.description.abstractУ методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси кровотворення, властивості крові, її функції в організмі, механізм згортання крові, приділено особливу увагу механізму зв’язування кисню та вуглецю гемоглобіном еритроцитів, характеристиці його форм та їх властивостей. Багато уваги приділено розкриттю особливостей будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів як формених елементів крові, розкриттю методів контролю різних клінічних показників крові. Висвітлено роль формених елементів крові у регуляції процесів обміну та адаптації організму до фізичних навантажень, підтримки сталого стану гомеостазу. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы кроветворения, свойства крови, ее функции в организме, механизм свертывания крови, уделено особое внимание механизму связывания кислорода и углерода гемоглобином эритроцитов, характеристике его форм и их свойств. Много внимания уделено раскрытию особенностей строения и функций эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов как форменных элементов крови, раскрытию методов контроля различных клинических показателей крови. Освещена роль форменных элементов крови в регуляции процессов обмена и адаптации организма к физическим нагрузкам, поддержки устойчивого состояния гомеостаза. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationФізіологія крові та внутрішнього середовища : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 3. Фізіологія крові та внутрішнього середовища / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, В. Ф. Слюсарев, С. О. Шаповалов ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 48 с .uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/755
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectфізіологія кровіuk_UA.UTF-8
dc.subjectклітини кровіuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункції клітин кровіuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутрішнє середовищеuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодичні рекомендаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизиология кровиuk_UA.UTF-8
dc.subjectклетки кровиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункции клеток кровиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутренняя средаuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодические рекомендацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectblood physiologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectblood cellsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfunction of blood cellsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinternal environmentuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining guidelinesuk_UA.UTF-8
dc.titleФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Фізіологія крові-2016.pdf
Розмір:
1012.87 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: