Тенденції і перспективи розвитку педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглянуто питання розвитку сучасної педагогічної освіти та окреслено теоретико-концептуальні проблеми її реформування в сучасних соціокультурних умовах. Визначено особливості, ризики і перспективи її функціонування в сучасному суспільстві. Запропоновано можливі напрями проєктування змісту професійної підготовки майбутніх педагогів. Проаналізовано існуючі системи супроводу випускників педагогічних вишів у світовій практиці. Обгрунтовано висновки і пропозиції щодо вдосконалення системи педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції у європейський і світовий освітній простір. The article considers the development of modern pedagogical education and outlines the theoretical and conceptual problems of its reform in modern socio-cultural conditions. Peculiarities, risks and prospects of its functioning in modern society are determined. Possible directions of designing the content of professional training of future teachers are offered. The existing systems of support for graduates of pedagogical universities in world practice are analyzed. Conclusions and proposals on improving the system of pedagogical education in Ukraine in terms of integration into the European and world educational space are substantiated.
Опис
Ключові слова
педагог, педагогічна освіта, професійна підготовка, педагогічна компетентність, educator, education, pedagogical training, professional competence
Цитування
Бойчук Ю. Тенденції і перспективи розвитку педагогічної освіти / Ю. Бойчук // Новий колегіум. – 2021. – № 4 (106). – С. 3–14.