Прикладна спрямованість фізкультхвилинок на уроках англійської мови молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
У статті проаналізовано прикладну спрямованість фізкультхвилинок на уроках англійської мови молодших школярів. В статье проанализирована прикладная направленность физкультминуток на уроках английского языка младших школьников. The article analyzes the applied orientation of physical education minutes at the lessons of the English language of primary schoolchildren.
Опис
Ключові слова
уроки англійської мови, фізкультхвилинки, молодші школярі, студентські роботи, уроки английского языка, физкультминутки, младшие школьники, студенческие работы, english lessons, physical education, young schoolboys, student work
Цитування
Несен О. О. Прикладна спрямованість фізкультхвилинок на уроках англійської мови молодших школярів / О. О. Несен, А. Ільченко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі», Умань, 12 бер. 2021 р. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – С. 125–128.