ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

dc.contributor.authorБужин, О. В.
dc.date.accessioned2023-10-06T08:35:19Z
dc.date.available2023-10-06T08:35:19Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації розглянуто формування технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку. Зазначено, що для розвитку особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування технологічної компетентності, необхідної для життя, винятково важливе значення в початковій школі має технологічна освітня галузь, яка реалізується через інтегрований курс «Дизайн і технології». Результатом вивчення є формування технологічної компетентності, структуру якої складають: система теоретичних знань, сукупність практичних умінь і навичок, розвиненість емоційно-ціннісної сфери. На уроках дизайну і технологій у початковій школі формуються технологічні вміння, адже молодші школярі вчаться читати елементарні графічні зображення, аналізувати конструкції виробів і послідовність їх виконання, складати технічний план, виконувати операційні дії, робити розрахунки, обчислюватикількість необхідного матеріалу. У результаті виконання цих операцій учні вчаться діяти послідовно, цілеспрямовано, наполегливо, досягаючи поставленої мети. The publication examines the formation of technological competence of primary school students. It is noted that for the development of the child's personality by means of subject-transformative activities, the formation of technological competence necessary for life, technological education is extremely important in primary school industry, which is implemented through an integrated course "Design and Technology". The result of the study is the formation of technological competence, the structure of which consists of: a system of theoretical knowledge, a set of practical abilities and skills, the development of the emotional and value sphere. Technological skills are formed in design and technology classes in elementary school, because younger students learn to read elementary graphic images, analyze product designs and their sequence implementation, draw up a technical plan, perform operational actions, make calculations, calculate the amount of necessary material. As a result of performing these operations, students learn to act consistently, purposefully, persistently, achieving the set goal.
dc.identifier.citationБужин О. В. Питання технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку / О. В. Бужин // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 13–16.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12662
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтехнологічна компетентність
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectдизайн
dc.subjectаспірантські роботи
dc.subjecttechnological competence
dc.subjectchildren of primary school age
dc.subjecteducational process
dc.subjectdesign
dc.subjectpostgraduate works
dc.titleПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
dc.title.alternativeISSUES OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF YOUNGER SCHOOL AGE
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бужин О. В. Питання технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку.pdf
Розмір:
5.23 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: