Напрями інноваційної діяльності бібліотеки

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Презентація про інноваційну діяльність Наукової бібліотеки університету. Два напрями: створення електронного бюлетеню «Невичерпний скарб» та робота у групі соціальної мережі Facebook. Підсумок навчання у Школі бібліотечного журналіста, запозичений досвід. Презентация об инновационной деятельности Научной библиотеки университета. Два направления: создание электронного бюллетеня «Неисчерпаемый клад» и работа в группе социальной сети Facebook. Итог обучения в Школе библиотечного журналиста, заимствованный опыт. Presentation on the Innovation Activity of the University Library. Two areas: the creation of the electronic bulletin "The inexhaustible treasure" and work in the social network group Facebook. The result of study at the School of Library Journalist, borrowed experience.
Опис
Ключові слова
презентація, інноваційна діяльність, бібліотека, невичерпний скарб, соціальні мережі, презентация, инновационная деятельность, библиотека, неисчерпаемый клад, социальные сети, presentation, innovative activity, library, Inexhaustible treasure, social networks
Цитування
Напрями інноваційної діяльності бібліотеки : презентація / уклад. С. С. Мажара ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека. – Харків : ХНПУ, 2018. – 31 сл.
Колекції