Щодо правового визначення пособництва державі-агресору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
В публікації автор звертає увагу наукової спільноти до правового визначення пособництва державі-агресору. Звернено увагу на низку змін та доповнень до тексту закону про кримінальну відповідальність, Погоджуючись в цілому із необхідністю певних змін, автор вважає, що деякі з них провокують неоднозначне сприйняття їх правозастосовником. Чинні редакції ч. 4 ст. 111-1 і 111-2 КК України містять можливість на власний розсуд обирати норму, яку застосовувати в конкретному випадку, через правову невизначеність диспозицій. Наслідки можуть не виправдати суспільних очікувань. In the publication, the author draws the attention of the scientific community to the legal definition of aiding and abetting the aggressor state. Attention was drawn to a number of changes and additions to the text of the law on criminal responsibility. Agreeing in general with the need for certain changes, the author believes that some of them provoke an ambiguous perception of them by law enforcement. Current editions of Part 4 of Art. 111-1 and 111-2 of the Criminal Code of Ukraine contain the possibility to choose the rule to be applied in a specific case at one's own discretion due to the legal uncertainty of dispositions. The consequences may not meet public expectations.
Опис
Ключові слова
пособництво державі-агресору, відповідальність за колабораційну діяльність, зміни до законодавчих актів України, assistance to the aggressor state, responsibility for collaborative activities, changes to legislative acts of Ukraine
Цитування
Плотнікова А. В. Щодо правового визначення пособництва державі-агресору / А. В. Плотнікова // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 49–.52.