ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток дітей з розладом аутистичного спектру. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній освіті дозволяє зменшити вплив таких факторів, як страх перед спілкуванням з оточуючими, проблема з розумінням та засвоєнням матеріалу, який викладається на уроці. Оскільки діти з аутизмом достатньо добре володіють цифровою технікою, то доцільно використовувати електронний персональний розклад, в такому випадку учень в будь-який час буде мати змогу подивитися інформацію щодо наступного його виду діяльності (заняття, прогулянки, уроки) або будь-якої іншої події. В статье рассматривается развитие детей с расстройством аутистического спектра. Использование информационных и коммуникационных технологий в инклюзивном образовании снижает влияние таких факторов, как страх общения с другими, проблемы понимания и усвоения материала, преподаваемого на уроке. Поскольку дети с аутизмом хорошо владеют цифровыми технологиями, рекомендуется использовать личное электронное расписание, и в этом случае ученик в любое время сможет просмотреть информацию о следующем его виде деятельности (занятия, прогулки, уроки) или о любом другом мероприятие. The article considers the development of children with autism spectrum disorder. The use of information and communication technologies in inclusive education reduces the influence of such factors as fear of communicating with others, the problem of understanding and mastering the material presented in the lesson. Because children with autism are well versed in digital technology, it is advisable to use an electronic personal schedule, in which case the student will be able to view information about their next activity (class, walk, lesson) or any other event at any time.
Опис
Ключові слова
мобільні технології, організація діяльності учнів, особливі освітні потреби учнів, аутизм, студентські роботи, мобильные технологии, организация деятельности учащихся, особые образовательные потребности учащихся, студенческие работы, mobile technologies, organization of students' activities, special educational needs of students, autism, student work
Цитування
Денисова Г. Ю. Використання мобільних технологій для організації діяльності учня з особливими освітніми потребами / Г. Ю. Денисова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.17–18.