Роль ігрової діяльності у процесі виховання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ігрову діяльність у процесі виховання молодших школярів. Ігрова діяльність є природним процесом, у якому дитина розвивається як особистість та засвоює досвід суспільної поведінки, морально-етичних норм, правил і загальноприйнятих приписів. У процесі ігрової діяльності формуються системні уявлення про добрі справи, хороші вчинки, порядність, засуджується підступність, обман, усвідомлюється причетність до звичаїв і традицій свого народу. The article deals with the game activity in the process of education of junior schoolchildren. Game activity is a natural process in which the child develops as a personality and learns the experience of social behavior, moral and ethical norms, rules and generally accepted prescriptions. In the process of game systematic ideas about good deeds, good deeds, decency, and decency, cunning, deception are condemned, involvement in customs and traditions of their people.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, процес виховання, молодші школярі, game activity, education process, junior schoolchildren
Цитування
Попова В. Роль ігрової діяльності у процесі виховання молодших школярів / В. Попова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 17.