Нові акценти у європейському дискурсі (пост)мультикультуралізму : від надії до розчарування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-07-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут Кеннана, Київський проект, вид. «Стилос»
Анотація
При розгляді українських перспектив мультикультуралізму важливо вивчити уроки обговорені дискусії про мультикультуралізм у сучасній Європі. У цій роботі проаналізовано зрушення в Росії дискурсу мультикультуралізму до нових дискурсів, що підкреслюють «кризу мультикультуралізму» та «посткультурність». Відображаючи реальні проблеми, ці нові тенденції також можуть вводити в оману в нашому розумінні природи мультикультуралізму і ступеня його відхилення в цілому. Феномен «розкладання мультикультуралізму» є більш складним, ніж здається на перший погляд і перш за все, потрібно переосмислити концепцію самого мультикультуралізму, його природу та реальні виклики. При рассмотрении украинских перспектив мультикультурализма важно усвоить уроки оспариваемые дебаты о мультикультурализме в современной Европе. Эта статья анализирует сдвиги в дискурсе мультикультурализма к новым дискурсам, подчеркивающим «кризис мультикультурализма» и «пост-мультикультурализм». Отражая реальные проблемы, эти новые тенденции могут также ввести нас в заблуждение в нашем понимании природы мультикультурализма и степени, в которой он отвергается в целом. Феномен «распада мультикультурализма» сложнее, чем кажется на первый взгляд и, прежде всего, необходимо переосмыслить само понятие мультикультурализма, его природу и реальные проблемы. When dealing with Ukrainian prospects for multiculturalism, it is important to learn the lessons of the contested debates on multiculturalism in contemporary Europe. This paper analyzes the shifts in multiculturalism discourse towards new discourses emphasizing the «multiculturalism crisis» and «post-multiculturalism». It argues that while reflecting real problems, these new trends could also mislead us in our understanding of the nature of multiculturalism and the extent to which it is being rejected in general. The phenomenon of «multiculturalism decay» is more complex than it seems at first glance and above all requires a rethinking of the concept of multiculturalism itself, its nature and real challenges.
Опис
Ключові слова
мультикультуралізм, європейський дискурс, «криза мультикультуралізму», «посткультурність», «постмультикультуралізм», мультикультурализм, европейский дискурс, «кризис мультикультурализма», «посткультурность», «постмультикультурализм», multiculturalism, european discourse, «crisis of multiculturalism», «post-culture», «post-multiculturalism»
Цитування
Пасісниченко В. Л. Нові акценти у європейському дискурсі (пост)мультикультуралізму : від надії до розчарування / В. Л. Пасісниченко // Агора. Наука без кордонів ; за ред. Я. Пилинського. – Київ : Стилос, 2012. – Вип. 11. – С. 17–23.