Методичні рекомендації до курсу “Реінжиніринг та моделювання й прогнозування стану довкілля”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації курсу призначені для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з реінжинірингу, моделюванню і прогнозуванню стану довкілля – курсу, який вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми дисципліни й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття реінжинірингу довкілля, моделювання, прогнозування; методи збору й обробки даних для моделей і прогнозів; моделювання зв’язків між явищами та динаміки розвитку, методи перевірки адекватності моделей.Методичні рекомендації курсу призначені для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з реінжинірингу, моделюванню і прогнозуванню стану довкілля – курсу, який вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми дисципліни й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття реінжинірингу довкілля, моделювання, прогнозування; методи збору й обробки даних для моделей і прогнозів; моделювання зв’язків між явищами та динаміки розвитку, методи перевірки адекватності моделей. Методичні рекомендації курсу призначені для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з реінжинірингу, моделюванню і прогнозуванню стану довкілля – курсу, який вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми дисципліни й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття реінжинірингу довкілля, моделювання, прогнозування; методи збору й обробки даних для моделей і прогнозів; моделювання зв’язків між явищами та динаміки розвитку, методи перевірки адекватності моделей.Methodical recommendations of the course are for students studying at the Faculty of History in groups of geographical specialization. The text material corresponds to the program material for reengineering, modeling and forecasting of the environment - a course taught at the Faculty of History. The manual highlights the main topics of discipline and recommendations for their study, namely - the concept of environmental reengineering, modeling, forecasting; methods of data collection and processing for models and forecasts; simulation of relationships between phenomena and development dynamics, methods of checking the adequacy of models.
Опис
Ключові слова
реінжинерінг довкілля, моделювання, прогнозування, методи перевірки моделей, реинжинеринг окружающей среды, моделирование, прогнозирование, методы проверки моделей, reengineering the environment, modeling, prognostication, methods of checking models
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу "Реінжиніринг та моделювання й прогнозування стану довкілля" для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева ; відп. за вип. Некос С. В. – Харків : ХНПУ. – 2016. – 27 с.