Компліментарні висловлювання як засіб уникнення конфлікту в освітньому середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено конфлікти в освітньому середовищі: причини виникнення конфліктів, проблему попередження і подолання конфлікту. На думку автора, для уникнення конфліктних ситуацій серед учнів або вчителя і учня на уроках української мови і літератури ефективними є компліментарні висловлювання вчителя-словесника. The article examines conflicts in the educational environment: the causes of conflicts, the problem of preventing and overcoming conflicts. In the author's opinion, to avoid conflict situations among students or between a teacher and a student in Ukrainian language and literature lessons, the teacher's complimentary statements are effective.
Опис
Ключові слова
конфлікт, конфлікти у педагогічному середовищі, шкільні конфлікти, комунікативні стратегії, компліментарні висловлювання, компліменти, конфліктологічна підготовка вчителя, conflict, conflicts in the pedagogical environment, school conflicts, communicative strategies, complimentary statements, compliments, teacher conflict training
Цитування
Ткач О. В. Компліментарні висловлювання як засіб уникнення конфлікту в освітньому середовищі / О. В. Ткач // // Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття : матеріали всеукр. наук.-пед. підвищ. кваліфікації, Одеса,18 лип. – 28 серп. 2022 р. – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 454–458.