Формування фахової компетентності майбутніх вихователів у сучасному соціокультурному просторі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, з’ясовано структуру та умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів. Експериментально досліджено рівні сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів. Розроблено, впроваджено та перевірено ефективність програми спрямованої на формування фахової компетентності майбутніх вихователів. Запропоновано методичні рекомендації щодо формування фахової компетентності майбутніх вихователів. In the qualification work, an analysis of psychological-pedagogical and methodical literature was carried out, the structure and conditions of formation of professional competence of future educators were clarified. The levels of formation of professional competence of future educators were experimentally investigated. The effectiveness of the program aimed at forming the professional competence of future educators was developed, implemented and verified. Methodological recommendations on the formation of professional competence of future educators are offered.
Опис
Ключові слова
вихователь, компетентність, компоненти, фахова компетентність, формування, educator, competence, components, professional competence, formation
Цитування
Мальченко Д. Ю. Формування фахової компетентності майбутніх вихователів у сучасному соціокультурному просторі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Д. Ю. Мальченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 58 с. : табл. + дод.
Колекції