ОСОБЛИВОСТІ ПЕДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (1920–1930 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто вітчизняні педологічні дослідження (1920–1930 рр.), які мали біогенетичний та соціогенетичний напрями і зумовили подальший активний розвиток психологопедагогічної науки. Значна увага приділялась розкриттю взаємозв’язків між психічними та соматичними аспектами поведінки дитини. В статье рассмотрены отечественные педологические исследования (1920–1930 гг.), которые имели биогенетические и социогенетические направления и обусловили дальнейшее активное развитие психологопедагогической науки. Значительное внимание уделялось раскрытию взаимосвязей между психическими и соматическими аспектами поведения ребенка. The article considers domestic pedological research (1920–1930), which had biogenetic and sociogenetic directions and led to the further active development of psychological and pedagogical science. Much attention has been paid to revealing the relationships between the mental and somatic aspects of a child's behavior.
Опис
Ключові слова
педологія, дослідження, педология, исследования, pedology, research
Цитування
Лупаренко С. Є. Особливості педологічних досліджень в Україні (1920–1930 рр.) / С. Є. Лупаренко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 127–129.