Різноманіття лишайників роду Xanthoria (Fr.) Th. Fr. в околицях с. Берека (Первомайський р-н, Харківська обл.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості різноманіття лишайників роду Xanthoria (Fr.) Th. Fr. в околицях с. Берека (Первомайський р-н, Харківська обл.). В статье раскрыты особенности многообразия лишайников рода Xanthoria (Fr.) Th. Fr. в окрестностях с. Берека (Первомайский р-н, Харьковская обл.). The article describes the features of the diversity of lichens of the genus Xanthoria (Fr.) Th. Fr. in the vicinity of Bereke (Pervomaysky district, Kharkiv region).
Опис
Ключові слова
ботаніка, різноманіття лишайників, локалітети, ознаки, ботаника, многообразие лишайников, локалитеты, признаки, botany, lichen variety, localities, the signs
Цитування
Турчінова А. І. Різноманіття лишайників роду Xanthoria (Fr.) Th. Fr. в околицях с. Берека (Первомайський р-н, Харківська обл.) / А. І. Турчінова, Н. О. Вус, Д. В. Леонтьєв // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 37–38.