МЕРЕЖЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто види комп’ютерних мереж, класифікацію мереж та мережеві характеристики. Theses consider types of computer networks, network classification nd network characteristics.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна мережа, локальні, глобальні мережі, топологія, архітектура, клієнт-сервер, сервер, мікросегментація, computer network, local, global networks, topology, architecture, client-server, server, microsegmentation
Цитування
Шакуров Є. О. Мережеві характеристики та класифікація комп’ютерних мереж / Є. О. Шакуров, Є. В. Криворучко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 187–190.