Порівняльна характеристика комплексної підготовленості футболістів 12–13 та 15–16 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено порівняльну характеристику динаміки психофізіологічних функцій та показники фізичної та технічної підготовленості юних футболістів 12–13 і 15–16 років протягом 3 місяців тренувань. У дослідженні взяли участь 24 футболіста, з них 12 футболістів 12–13 років; 12 футболістів 15–16 років. Також проводилось визначення рівня фізичної підготовленості (Біг на 60 м, Біг на 1000 м, Човниковий біг, Підтягування на перекладині, Стрибок з місця), Визначення рівня технічної підготовленості (Жонглювання, Удар на дальність). Тестування проводилось на початку підготовчого періоду та на початку змагального періоду річного циклу тренувального процесу. Проміжок між двома тестуваннями склав 3 місяці. Отримано результати: зміна психофізіологічних показників та показників фізичної і технічної підготовленості футболістів 12–13 років в термін від підготовчого до змагального періоду річного циклу тренувального процесу виражена більше, ніж у футболістів 15–16 років. Зроблено висновки: У віці 12–13 років слід робити упор на розвиток психофізіологічних функцій, оскільки в більш старшому віці рівень психофізіологічних функцій важче піддається розвитку, що для вдосконалення спортсмена в футболі може мати вирішувальне значення. The comparative characteristic of the dynamics of psychophysiological functions and physical and technical of young football players of 12–13 and 15–16 years old during 3 months of training. The research involved 24 football players, including 12 football players of 12–13 years old and 12 football players of 15–16 years old. Also physical fitness level was determined (60 m running, 1000 m running, Boat running, pulling up on a horizontal bar, jumping from place), Determination of the level of technical preparedness (Juggling, Distance kick). Testing was conducted at the beginning of the preparatory period and at the beginning of the competitive period of the annual cycle of the training process. The interval between two tests was 3 months. We have got the results: changes of psychophysiological indices and indices of physical and technical fitness of 12–13 years old footballplayers in period of preparation to competitive period of a year cycle of a training process are more expressed than at footballplayers of 15–16 years old. At the age of 12–13 years, emphasis should be placed on the development of psychophysiological functions, as at an older age the level of psychophysiological functions is more difficult to develop, which can be decisive for the improvement of an athlete in football.
Опис
Ключові слова
футбол, психофізіологічні показники, тренування, підготовка, football, psychophysiological indicators, training, preparation
Цитування
Троценко О. С. Порівняльна характеристика комплексної підготовленості футболістів 12–13 та 15–16 років : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / О. С. Троценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 56 с. : іл., табл.
Колекції