ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ "Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів; ТОВ НВП “Росток А. В.Т.”, Суми
Анотація
Майбутній вчитель початкових класів повинен широко застосовувати інтерактивні технології на уроках "Я досліджую світ", володіти новітніми формами та методами роботи, щоб формувати у дітей уміння та бажання вчитися, не зупинятись на досягнутому, завжди прагнути до новизни, застосовувати емоційний інтелект, працювати у команді. Будущий учитель начальных классов должен широко применять интерактивные технологии на уроках "Я исследую мир", владеть новейшими формами и методами работы, чтобы формировать у детей умение и желание учиться, не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к новизне, применять эмоциональный интеллект, работать в команде. The future primary school teacher must widely use interactive technologies in "I explore the world" lessons, have the latest forms and methods of work to form children's skills and desire to learn, do not stop there, always strive for novelty, use emotional intelligence, work in a team.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, урок, интерактивные технологии, урок, interactive technologies, lesson
Цитування
Доміловська Ю. Д. Використання інтерактивних технологій на уроках "Я досліджую світ" / Ю. Д. Доміловська, Н. М. Смолянюк // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : зб. матеріалів Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Чернігів, 15 лип. 2021 р. / Наук.-освіт. інновацій. центр суспіл. трансформацій. – Суми : Росток А.В.Т, 2021.– С. 222–223..