ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання дидактичних ігор під час вивчення частин мови в початковій школі. Дидактична гра або ж гра-заняття – це один із різновидів гри в педагогіці, що має певні правила і проводиться з метою процесу здобуття знань та виховання. Зазначено, що дидактична гра має відповідати програмі та меті уроку, обов’язково керується вчителем та діє за певними правилами. Залучення дітей до таких ігор дає змогу розвинути всі вміння та оперувати вже набутими знаннями. Застосування на уроці ігор та ігрових моментів робить його легшим, цікавішим, створює в дітей бадьорий робочий настрій. The publication examines the use of didactic games during the study of parts of the language in primary school. A didactic game or a lesson game is one of the varieties of the game in pedagogy, which has certain rules and is conducted for the purpose of the process of acquiring knowledge and education. It is noted that the didactic game must correspond to the program and the purpose of the lesson, must be guided by the teacher and act according to certain rules. Involvement of children in such games makes it possible to develop all skills and operate with already acquired knowledge. The use of games and game moments in the lesson makes it easier, more interesting, creates a cheerful working mood in children.
Опис
Ключові слова
українська мова, частини мови, дидактичні ігри, початкова школа, студентські роботи, Ukrainian language, parts of the language, didactic games, primary school, student works
Цитування
Лубяна Я. Використання дидактичних ігор під час вивчення частин мови в початковій школі / Я. Лубяна // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 36–37.